rate

 • 91rate — sparta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Schnelligkeit, f; Schnellwirkung, f rus. быстрота, f; скорость, f pranc. rapidité, f; vélocité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 92rate — santykis statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kiekio, dydžio, dalių ryšys. Dviejų vienarūšių dydžių dalmuo. atitikmenys: angl. rate; ratio vok. Verhältnis, n rus. отношение, n pranc. proportion, f; rapport, m …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 93raté — nesprogęs statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogstamasis šaudmuo, kuris nebuvo užtaisytas arba užtaisytas nesprogo. atitikmenys: angl. dud pranc. raté …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 94raté — neiššovimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Neįvykęs šūvis arba sprogimas. atitikmenys: angl. misfire pranc. raté …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 95raté — užsikirtimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dalinis arba visiškas sviedinio užtaiso detonatoriaus nesuveikimas. atitikmenys: angl. misfire pranc. raté …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 96rate — matmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Matavimo vienetais reiškiamas dydis. atitikmenys: angl. dimension; rate; scale; size vok. Abmessung, f; Ausmass, n; Grösse, f; Mass, n rus. измерение; размер …

  Sporto terminų žodynas

 • 97rate — greitis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuotolio ir sugaišto tame nuotolyje laiko santykis. Matavimo vienetas – metrai per sekundę. Greitis apskaičiuojamas nuotolio ilgį dalijant iš laiko, per kurį įveikiamas tas nuotolis: V …

  Sporto terminų žodynas

 • 98rate — greitis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vektorinis dydis, reiškiantis materialaus taško (kūno) judėjimo spartumą ir kryptį bet kuriuo momentu arba per tam tikrą laiko tarpą. atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 99rate — tempas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judesių skaičius, atliktas per laiko vienetą. kilmė lot. tempus – laikas atitikmenys: angl. pace; rate; tempo vok. Geschwindigkeit, f; Tempo, n rus. темп ryšiai: sinonimas – sparta …

  Sporto terminų žodynas

 • 100rate — tempas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vyksmo greitis: judesio, veiksmo ar jų derinio atlikimo, kartojimo greitis. kilmė lot. tempus – laikas atitikmenys: angl. pace; rate; tempo vok. Geschwindigkeit, f; Tempo, n rus. темп… …

  Sporto terminų žodynas